Länsforskningsrådet i Uppsala län -

är ett råd för ökat samarbete mellan institutioner, yrkes- och privatforskare i Uppsala län

Länsforskningsrådet
  • förmedlar kunskap om vetenskapliga metoder och lokalhistoriska forskningsperspekt
  • förmedlar kontakter med vetenskapliga institutioner och kunskaper om institutionernas arbete
  • förmedlar kontakter mellan amatörforskare och professionella som har goda kunskaper om forskningsläget inom området
  • bistår lokalhistoriska forskare med professionella råd och källmaterial
  • söker och värderar olika typer av källmaterial
  • ordnar föreläsningar och kursdagar kring aktuell forskning, främst med lokalhistorisk inriktning
  • arrangerar studiebesök vid institutioner och arkiv med presentationer av forskningsläge, vetenskaplig metodik, källor och litteratur
  • delar vartannat år ut pris till "Årets uppländska bok".
  • samlar hembygdsperiodika och annat lokalhistoriskt skrivet material
  •  ger ut en Arkivguide för Uppsala län