Länsforskningsrådet i Uppsala län
 
  • förmedlar kunskap om vetenskapliga metoder och lokalhistoriska forskningsperspektiv.
  • förmedlar kontakter med vetenskapliga institutioner och kunskaper om institutionernas arbete.
  • förmedlar kontakter mellan amatörforskare och professionella som har goda kunskaper om forskningsläget inom området.
  • bistår lokalhistoriska forskare med professionella råd och källmaterial.
  • söker och värderar olika typer av källmaterial.
  • ordnar föreläsningar och kursdagar kring aktuell forskning, främst med lokalhistorisk inriktning.
  • arrangerar studiebesök vid institutioner och arkiv med presentationer av forskningsläge, vetenskaplig metodik, källor och litteratur.
  • delar vartannat år ut pris till "Årets uppländska bok".
  • samlar hembygdsperiodika och annat lokalhistoriskt skrivet material.