I Länsforskningsrådets styrelse ingår representanter för hembygdsrörelsen, länsstyrelsens kulturmiljöenhet, Upplandsmuseet, Uppsala universitet, Uppsala stadsarkiv, Institutet för språk och folkminnen (ISOF) och Landsarkivet.

Styrelsen består av

Ordförande
Maria Berggren, Universitetsbiblioteket, chef för Avdelningen för specialsamlingar
maria.berggren (snabel-a)ub.uu.se

Vice ordförande
Sara Håkansson, chef för Uppsala stadsarkiv

Sekreterare
Bo Danielsson, Landsarkivet i Uppsala,
bo.danielsson(snabel-a)riksarkivet.se, 010-4768442

Kassör
Marie Ulväng, Ekonomisk-Historiska institutionen vid Uppsala universitet
marie.ulvang(snabel-a)ims.su.se

Övriga ledamöter:

Lennart Swanström, Länsstyrelsen i Uppsala län

Daniel Wetterskog, landsantikvarie och chef för Upplandsmuseet

Torun Zachrisson, Upplandsmuseet

Ersättare:

Solveig Brundin-Eriksson, Björklingebygdens släktforskarförening och Vaksala hembygdsförening

Eva Emauelsson, Boglösa hembygdsförening

Tommy Kuusela, Institutet för språk och folkminnen