Styrelsen för Länsforskningsrådet i Uppsala län
 

I Länsforskningsrådets styrelse ingår representanter för hembygdsrörelsen, länsstyrelsens kulturmiljöenhet, Upplandsmuseet, Uppsala universitet, Uppsala stadsarkiv, Institutet för språk och folkminnen (ISOF) och Landsarkivet.


Styrelsen består av


Ordförande
Örjan Simonson, Folkrörelsearkivet,
orjan.simonson(snabel-a)fauppsala.se, 018-7272471


Vice ordförande
Sara Håkansson, Stadsarkivet i Uppsala


Sekreterare
Bo Danielsson, Landsarkivet i Uppsala,
bo.danielsson(snabel-a)riksarkivet.se, 010-4768442

Kassör
Marie Ulväng, Ekonomisk-Historiska institutionen,
marie.ulvang(snabel-a)ekhist.uu.se


Övriga ledamöter:


Bent Syse, Upplandsmuseet

Ann Kristin Carlström, ISOF

Johan Sjöberg, Uppsala universitet

Ersättare:

Lennart Swanström, Länsstyrelsen i Uppsala län

Eva Emanuelsson, släkt- och hembygdsforskare, Boglösa
eva.emanuelsson(snabel-a)hotmail.com, 0706-185712


Solveig Brundin-Eriksson, Björklingebygdens släktforskarförening och Vaksala hembygdsförening