I Länsforskningsrådets styrelse ingår representanter för hembygdsrörelsen, länsstyrelsens kulturmiljöenhet, Upplandsmuseet, Uppsala universitet, Uppsala stadsarkiv, Institutet för språk och folkminnen (ISOF) och Landsarkivet.

Styrelsen består av

Ordförande
Örjan Simonson, Folkrörelsearkivet för Uppsala län
orjan.simonson(snabel-a)fauppsala.se, 018-7272471

Vice ordförande
Sara Håkansson, Uppsala stadsarkiv

Sekreterare
Bo Danielsson, Landsarkivet i Uppsala,
bo.danielsson(snabel-a)riksarkivet.se, 010-4768442

Kassör
Marie Ulväng, Ekonomisk-Historiska institutionen vid Uppsala universitet
marie.ulvang(snabel-a)ekhist.uu.se

Övriga ledamöter:

Bent Syse, Upplandsmuseet

Ann Kristin Carlström, Institutet för språk och folkminnen

Maria Berggren, Uppsala universitetsbibliotek

Ersättare:

Lennart Swanström, Länsstyrelsen i Uppsala län

Eva Emanuelsson, släkt- och hembygdsforskare, Boglösa
eva.emanuelsson(snabel-a)hotmail.com, 0706-185712

Solveig Brundin-Eriksson, Björklingebygdens släktforskarförening och Vaksala hembygdsförening