Kommande aktiviteter

Uppland i forskningen 25 november


 

Välkommen till Länsforskningsrådet för Uppsala län!


Länsforskningsrådet har funnits sedan 1984. Rådet verkar för ökad kontakt mellan yrkes- och amatörforskare verksamma inom länet och vidgad information om pågående forskning till medlemmarna genom att:

  • ordna föreläsningar och kursdagar kring aktuell forskning, främst med lokalhistorisk inriktning.
  • arrangera studiebesök vid institutioner och arkiv med presentationer av forskningsläge, vetenskaplig metodik, källor och litteratur.
  • organisera exkursioner i Uppland för att studera intressanta lokalhistoriska objekt och för att knyta kontakter och utbyta erfarenheter mellan forskare av olika kategorier.
  • förmedla kontakter mellan amatörforskare och professionella som har goda kunskaper om forskningsläget inom området.
  • vartannat år dela ut pris till  "Årets uppländska bok".