Kommande aktivitet

Besök på arkeologiska institutionen, Uppsala.
Tidigare utsatt dag har tyvärr behövt ändras. Ny tid kommer att meddelas inom kort.


 

Välkommen till Länsforskningsrådet i Uppsala län!


Länsforskningsrådet

  • ordnar föreläsningar och kursdagar kring aktuell forskning, främst med lokalhistorisk inriktning
  • arrangerar studiebesök vid institutioner och arkiv med presentationer av forskningsläge, vetenskaplig metodik, källor och litteratur
  • organiserar exkursioner i Uppland för att studera intressanta lokalhistoriska objekt och för att knyta kontakter och utbyta erfarenheter mellan forskare av olika kategorier
  • förmedlar kontakter mellan amatörforskare och professionella som har goda kunskaper om forskningsläget inom området
  • delar vartannat år ut pris till "Årets uppländska bok".