Kommande aktiviteter

Information om datum för aktiviteter under våren 2022 läggs ut när dessa blivit bestämda. 

Välkommen till Länsforskningsrådet för Uppsala län!


Länsforskningsrådet har funnits sedan 1984. Rådet verkar för ökad kontakt mellan yrkes- och amatörforskare verksamma inom länet och vidgad information om pågående forskning till medlemmarna genom att:

  • ordna föreläsningar och kursdagar kring aktuell forskning, främst med lokalhistorisk inriktning.
  • arrangera studiebesök vid institutioner och arkiv med presentationer av forskningsläge, vetenskaplig metodik, källor och litteratur.
  • organisera exkursioner i Uppland för att studera intressanta lokalhistoriska objekt och för att knyta kontakter och utbyta erfarenheter mellan forskare av olika kategorier.
  • förmedla kontakter mellan amatörforskare och professionella som har goda kunskaper om forskningsläget inom området.
  • vartannat år dela ut pris till  "Årets uppländska bok".