OM OSS

Länsforskningsrådet för Uppsala län är en ideell förening som sedan 1984 verkar för att öka kontakterna mellan universitet, museer, arkiv, hembygdsföreningar och släktforskarföreningar. Vi vill vara en mötesplats för alla som intresserar sig för Uppsala läns och landskapet Upplands historia. Våra medlemmar är institutioner, föreningar och enskilda individer. Vi arrangerar föreläsningar, studiebesök och utflykter som ett sätt förmedla kunskap och information om pågående forskning. Den årliga aktiviteten Seminariet Uppland i forskningen och utnämningen av Årets uppländska bok utgör vår kärnverksamhet.

Länsforskningsrådet är en förening för dig som är intresserad att ta del av och bidra med forskning om Uppland. Som medlem får du delta i våra aktiviteter och möjligheter att påverka föreningens verksamhet. Om du är hembygds- eller släktforskare eller forskare vid universitetet och vill nå ut med din forskning om Uppland igår och idag är länsforskningsrådet något för dig.

Välkommen att bli medlem!

Johan Gustaf Hörstedt, Ulfwa Quarnar, ca 1776-ca 1820 (akvarell i Uppsala universitetsbibliotek)