PÅ GÅNG

Årsmöte 2024

Årsmötet äger rum i Uppsala arkivcentrum den 17 april. Kallelse samt årsmöteshandlingar finns som PDF:er nedan.

Runsten U 729 Ågersta, Löts socken, Uppland, fotograf Oscar Juel (fotografi i Otto von Friesens efterlämnade papper, Uppsala universitetsbibliotek)