Bli medlem

Medlemskap är öppet för enskilda personer, föreningar och institutioner. Länsforskningsrådet har alltså både enskilda och institutionella medlemmar.

För enskild medlem är årsavgiften 150 kr.
För förening är årsavgiften 300 kr och för myndigheter och institutioner 700 kr.

För medlemskap kontakta Länsforskningsrådets kassör marie.ulvang(snabel-a)ims.su.se Medlemsavgiften inbetalas på Länsforskningsrådets bankgiro 792-3030. Glöm inte att ange avsändare!