ARKIV

Interiör från Uppsala stadsarkiv. Ur Sturefotos arkiv, Företagens historia.