Tidigare aktiviteter

Årsmöte 2024

Årsmötet 2024 ägde rum den 17 april kl 18 på Arkivcentrum, vom Kraemers allé 19, Uppsala och via mötesverktyget Zoom. Efter årsmötesförhandlingarna höll arkeolog Mathias Bäck (Arkeologerna SHM) ett föredrag om de spännande och rikliga fynd från det medeltida Enköping, man funnit vid utgrävningen på tomten där det gamla stadshotellet låg. Platsen låg under medeltid (12-1300-tal) vid Mälarens strandlinje, vilket fynd av bryggor, delar till båtar visade. Detta skulle också vara förklaringen till den otroliga mängd föremål (guldringar. pilgrimsmärken, spännen etc.) man hittat på en koncentrerad yta i staden. Föremålen hade förts dit med jord som hämtats från andra delar av staden som utfyllnad vid den tidigare strandlinjen. 

Årsmöteshandlingar

Seminariet Uppland i forskningen 2023

Seminariet äger rum på Arkivcentrum den 24 november. Inbjudan och program finns i PDF nedan.

Besök på Institutet för språk och folkminnen

Onsdagen den 25 oktober besökte länsforskningsrådet Institutet för språk och folkminnen (Isof).

Programmet:

Besök på Evolutionsmuseet

Onsdagen den 27 september besökte länsforskningsrådet Evolutionsmuseet.

Programmet:

Utflykt till Bond-Arnö och Utöhus

Söndagen den 7 maj besökte länsforskningsrådet Arnö, tidigare kallad Bond-Arnö, i Mälaren i Enköpings kommun. Under ledning av Lennart Swanström och Torun Zachrisson besöktes den mäktiga fornborgen, runstenen U 690, rest av Inga efter sin son Sigsten, utförd av runristaren Balle. Slutligen besöktes Utöhus, ett av Sveriges väst välbevarade senmedletida stenhus. 

Programmet:

Årsmöte 2023

Årsmötet ägde rum den 20 april kl 18 i Uppsala arkivcentrum. 25 personer deltog på plats och via zoom. Efter årsmötesförhandlingarna höll arkeolog Andreas Hennius ett föredrag om spelbrickor, främst gjorda av valben, under yngre järnålder och vad fynden av dessa i Skandinavien bl.a. kan berätta om valjakt utmed Norges kust redan på 500-talet.
Vid årsmötet invaldes tre nya styrelseledamöter, Marie Andersson, Jonas Svensson Hennius och Josefin Devine.
Solveig Brundin-Eriksson, Lennart Swanström och Tommy Kuusela, som inte ställde upp för omval, avtackades med blommor av ordföranden maria Berggren.

Årsmöteshandlingar

Seminariet Uppland i forskningen 25 november

Seminariet Uppland i forskningen äger i år rum den 25 november på Arkivcentrum i Uppsala. Program och information om anmälan finns i PDF nedan.
 

Genomförda aktiviteter

Besök på Konstvetenskapliga institutionen 25 oktober

Länsforskningsrådet besökte Konstvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet. Program och information om besöket finns i nedanstående PDF.

Besök på Gamla Uppsala museum 28 september

Länsforskningsrådet besökte Gamla Uppsala museum. Program och information om besöket finns i nedanstående PDF.

Vårutflykten den 15 maj

Den 15 maj anordnade Länsforskningsrådet en bussutflykt till Björklinge, Vendel och Salsta. Se information i Inbjudan med program nedan.

Årsmöte

Årsmötet ägde rum den 7 april i Uppsala arkivcentrum samt via zoom. Drygt 20 personer deltog.Efter årsmötesförhandlingarna höll arkeolog Adam Hultberg ett uppskattat föredrag om den pågående utgrävningen på Stora Torget i Uppsala.
Vid årsmötet invaldes två nya styrelseledamöter, Richard Ek och Bosse Wesslén. För övriga ledamöter i styrelsen se under Om oss.

Årsmöteshandlingar

Besök på Institutionen för nordiska språk.

Länsforskningsrådet besökte Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet den 21 mars,se program nedan.

Seminariet Uppland i forskningen

Fredagen den 19 november genomfördes seminariet Uppland i forskningen på Arkivcentrum i Uppsala. Drygt 40 personer deltog på plats och ytterligare ett antal via zoom.

Underbart lugn, tristess och nya digitala vanor:
En berättelse om coronapandemin i Uppsala län

Torsdagen den 14 oktober gavs tillfälle att delta i ett digitalt via zoom, då Cecilia Bygdell, Upplandsmuseet, berättade om en samtidsinsamling av berättelser om coronapandemin ur ett vardagsperspektiv som genomförts av Upplandsmuseet. Genom dagböcker och intervjuer har museet fått berättelser som handlar om pandemin. Insamlingen ingår i Upplandsmuseets arbete med att samla den egna samtiden medan den fortfarande pågår.

Källexkursion till Lagga socken

Lördagen den 18 september anordnade Länsforskningsrådet en utflykt till Lagga socken, sydöst om Uppsala. Där vi att besökte flera källor under ledning av Allan Rodhe, professor emeritus vid Institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet.

Runstensexkursion i Universitetsparken

Måndagen den 6 september genomfördes en lyckad runstensexkursion i Universitetsparken. Torun Zachrisson, Upplandsmuseet, berättade om runstenarna i Universitetsparken mot bakgrund av runstensresandet i stort.
 

Tyde den som kan - om runor och runstenar i Uppland


Ylva Lewenhaupt och Torun Zachrisson, Upplandsmuseet, gav smakprov ur och berättade om Upplandsmuseets kommande utställning kring uppländska runstenar.

Föredraget varade ca en timme och sändes via zoom den 29 april. Det spelades in och videon finns att se på Länsforskningsrådets Facebooksida via länken nedan.

https://fb.watch/5aLTbwysj8/
 

Årsmöte


Årsmötet 2021 för Länsforskningsrådet för Uppsala län ägde rum tisdagen den 23 mars, kl. 17.30. På grund av den pågående Covid 19-pandemin genomfördes mötet i digital form.
 
Efter årsmötesförhandlingarna höll fil. dr Tommy Kuusela ett föredrag med titeln Folktrons väsen i Uppland, se mer om föredraget nedan.
 
Den som har har e-postadress men tidigare inte fått utskick via e-post från Länsforskningsrådet, får gärna meddela sin e-postadress till ordföranden eller sekreteraren för snabbare kommunikation (se kontaktuppgifter nedan).
 
Årsavgift 2021
För enskild medlem betalas 150 kr, för föreningar 300 kr och för institutioner 700 kr till bankgiro 792-3030.
 

Årsmöteshandlingar

Folktrons väsen i Uppland.

Efter årsmötet följde föreläsning av Tommy Kuusela, fil.dr. i religionshistoria, forskningsarkivarie vid Institutet för språk och folkminnen i Uppsala och ledamot i Länsforskningsrådet för Uppsala län.

I föredraget får vi stifta bekantskap med äldre tiders föreställningar om folktrons väsen i Uppland. Vi får bland annat höra uppländska berättelser om jättar, tomtegubbar, skogsjungfrur, spöken och gastar, men också om bjäran, något som skapades med hjälp av trolldom. Detta görs med utgångspunkt i de rika arkivsamlingar som finns vid Institutet för språk och folkminnens arkiv i Uppsala. Dessutom förklaras hur man har berättat om dessa väsen, vilken funktion berättelserna och tron på olika väsen kan ha fyllt. Slutligen reflekteras det över om folktrons väsen har försvunnit eller ersatts av andra föreställningar i dagens samhälle.

Föreläsningen sändes inte via Zoom, utan direkt via Facebook:

Låt medeltiden komma hem till dig
- Lär känna Svenskt Diplomatarium och Det medeltida Sverige!


Digital aktivitet med Svenskt Diplomatarium och Det medeltida Sverige (DMS) den 18 februari.

Seminarium om Svenskt Diplomatarium och Det medeltida Sverige.
Medverkande: Claes Gejrot och Sara Risberg från Diplomatariet och Christian Lovén och Annika Björklund från DMS.

Uppland i forskningen 20 november

Fredagen den 20 november anordnades för fjortonde gången ett seminarium med uppländsk forskning i fokus. Seminariet var helt digitalt (via zoom), Det spelades in och kommer att läggas ut på hemsidan.
Program:
Jhonny Therus, om avhandlingen Den yngre järnålderns gravskick i Uppland.
Framväxten av den arkeologiska bilden och en materialitet i förändring.
13.40 Linda Qviström, om avhandlingen Rum utan utsikt. Fönster och ljus i medeltida
byggnader.
14.10 Paus
14.25 Birgitta Kulling, om boken En svunnen tid. Minnesbilder från
sjuksköterskeutbildningen i Uppsala 1960-1964.
14.55 Lars-Erik Karlsson, om boken Från Forntid till nutid i Rasbo.
15.30 Utdelning av priset Årets uppländska bok/skrift           
15.50 Avslutande diskussion samt utvärdering och framtid.

Årsmöte den 17 september

Med anledning av den pågående Covid 19-pandemin hade Länsforskningsrådets årsmöte 2020 skjutits fram och ägde rum den 17 september på Arkivcentrum, von Kraemers allé 19, Uppsala.

Det gavs även möjligt att delta på årsmötet digitalt genom mötesverktyget zoom. Du når enklast mötet genom att klistra in länkarna nedan i adressraden i din webbläsare.

17.30 Förmöte: https://uu-se.zoom.us/j/68852477227
För dem som deltar på plats serveras fika. De som planerar att delta digitalt kan nu koppla upp sig och kontrollera att utrustningen fungerar. Personer på plats bistår i råd och dåd.
 
18.00 Årsmöte: https://uu-se.zoom.us/j/65530625876

Om du är intresserad av att pröva på zoom innan mötet är du välkommen att höra av dig till
ordf. Maria Berggren, e-post:
Maria.Berggren[at]ub.uu.se

Årsmöteshandlingar till årsmötet den 17 september 2020

Genomförda aktiviteter

Seminariet Uppland i forskningen

Dag: Fredagen den 22 november
Tid: 9-16
För program ocg uppgifter om anmälan se PDF nedan.

Agrarhistoria 25 år

Agrarhistoria på SLU fyller 25 år i år. Det firas med bl.a. öppna föreläsningar under eftermiddagen den 29 november. Därtill blir det födelsedagstårtsa samt bubbel och mingel efter föredragen. På kvällen anordnas även middag. För nämare uppgifter och anmälan, se PDF:

Genomförda aktiviteter

Höstutflykt till Lövsta bruk den 5 oktober

Lördagen den 5 oktober fick de som hörsammat inbjudan en guidning av Peter Sjökvist från Uppsala universitetsbibliotek i Charles de Geers fantastiska, helt intakta 1700-talsbibliotek. Då inomhustemperaturen i det ouppvärmda biblioteket bara nådde upp till ca fem plusgrader, var det skönt att därefter få komma in i det varma herrgårdsköket för att äta medhavd matsäck. Efter maten besöktes Lövstaarkivet, där Lars-Gösta Hellberg, v.ordf. i Lövsta bygderåd, visade delar ur samlingarna och berättade om arkivet.

Extra årsmöte den 26 september 2019

Medlemmarna hade kallats till extra årsmöte för att besluta om styrelsens förslag till ändring av stadgarna. Årsmötet godkände de föreslagna förändringarna. För att de nya stadgarna ska bli gällande krävs även att de godkänns av ordinarie årsmöte 2020. Se de föreslagna stadgarna (i PDF-format):

Besök på Agrarhistoriska avdelningen vid SLU

Efter extra årsmöte den 26 september besökte länsforskningsrådet Agrarhistoriska avdelningen vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), där vi fick en presentation av pågående forskning vid institutionen. Genomgången utgick från tre teman:
Historisk levnadsstandard och ojämnlikhet, Kollektivt ägda resurser samt Skiften och brukande.

Besök på Musikvetenskapliga institutionen 25 april

Vårutflykt till Linnés Hammarby 25 maj

Tid: 11:00
Plats: Linnés Hammarby
Man tar sig enklast dit med bil, som ställs på stora parkeringen. Det går att cykla och att ta buss, men då blir det till att gå ca 1,5 km från busshållplatsen vid väg 1060 mot Östuna.
Det finns ett Café men det kanske är trevligt med egen matsäck som kan avnjutas någonstans på vägen genom kulturreservatet. Det blir en vandring längs kulturstigarna med Clas Tollin (SLU) och Roger Edenmo (Länsantikvarie) som ciceroner. Besök kommer att göras bland annat vid Kålgården, Dragontorpet och Humlegården. Vandringen är ca 1 - 1,5 km lång och man bör tänka på att ha bra skor för lite terräng på fötterna.

Årsmöte

Länsforskningsrådets årsmöte 2019 äger rum den 4 april på Fyriskällan, S:t Olofsgatan 15, Uppsala.
Vi börjar med kaffe/te och smörgås kl. 17.30.
Årsmötesförhandlingarna börjar kl. 18.00 (Obs! tiden).
 
Bent Syse, Landsantikvarie och Upplandsmuseets chef, håller föredrag om Upplands fornminnesförening och hembygdsförening 150 år. Ca 18.30
 
Motioner ska vara inlämnade till styrelsen[1] senast tre veckor före årsmötet, torsdagen 14 mars.  Dagordning och årsmöteshandlingar utskickas via e-post 25 mars och kommer även att finnas tillgängliga på hemsidan:
http://www.lansforskningsradet-uppsala.se/
 
Punkt om Länsforskningsrådets stadgar
Stadgekommittén kommer att på årsmötet redovisa förslag till ändringar av Länsforskningsrådets stadgar. Stadgeändringar är inte en beslutspunkt utan en informationspunkt.
 
Förslag till beslut är istället att en kallelse sker till ett extra årsmöte för en första omröstning av stadgeändring under hösten 2019, så att en andra omröstning kan ske vid ordinarie årsmöte 2020.
 
Årsavgift 2019
 
Vi vill påminna om att det är viktigt att betala in medlemsavgiften före årsmötet, om du inte redan har gjort det. För enskild medlem betalas 150 kr, för föreningar 300 kr och för institutioner 700. Till bankgiro 792-3030.
 
 
 
Välkommen till årsmötet!
Örjan Simonson

[1]    Inlämnas till ordföranden Örjan Simonson, Folkrörelsearkivet, S:t Olofsgatan 15, Uppsala (e-post orjan.simonson@fauppsala.se) eller till sekreteraren Bo Danielsson, Arkivcentrum, von Kraemers allé 17, Uppsala (e-post bo.danielsson@riksarkivet.se)

Årsmöteshandlingar 2019

Seminariet Uppland i forskningen 23 november 2018

Plats
Upplandsmuseet, S:t Eriks torg 10, Uppsala

Program
09.00 Välkomnande av Örjan Simonson och Bent Syse
09.10 Tomas Anderman om boken Danmarks kyrkas målningar
09.55 Kaffe
10.20 Hans Norman och Esbjörn Larsson om antologin Upplands regementes historia
11.05 Kersti Kollberg och Björn Ullhagen om boken Strömsbergs bruk: mitt i tiden
11.50 Lunch på Domkyrkokaféet, Domkyrkoplan
13.10 Utdelning av priset Årets uppländska bok/skrift
13.25 Marja Eriksson, Uppsala universitet, om avhandlingen Krediter i lust och nöd, Skattebönder i Torstuna härad, Västmanlands län,  
          1770-1870

14.10 Ing-Marie Elg och Jan Elg om boken Pionjärer inom Uppsala renhållning
14.55 Kaffe
15.15 Mats O Karlsson om boken Jan Fridegård. En minnesbok 2017
16.00 Avslutande framtidsdiskussion och utvärdering

I pauserna finns möjlighet att besöka bokbord med alster från olika föreningar och institutioner.

Anmälan till seminariet tfn 018-16 91 00, Isa Osborn, eller kansli@hembygduppland.se. senast 19 november. OBS bindande anmälan. Deltagaravgift inkl lunch endast 150 kronor, betalas senast 19 november till Länsforskningsrådets bankgiro 792-3030. Kom ihåg att ange avsändare!
Frågor besvaras av Göran Ulväng 070-251 58 67 eller goran.ulvang@ekhist.uu.se

Välkommen!

Länsforskningsrådet för Uppsala län samt Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund

  Se även program i pdf-format nedan!

Vårutflykt till Gamla Uppsala 29 maj 2018

Besök på Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet

Uppländsk arkeologi – en informationskväll för Länsforskningsrådet
 
Den 26 april fick man under en kväll ta del av pågående forskning på temat uppländsk arkeologi.           

Programmet:

Professor Neil Price
Introduktion
 
Docent John Ljungkvist
Centrala platser och knutpunkter från yngre järnålder - Gamla Uppsala som modell för mindre kända platser
 
FD Daniel Löwenborg
Augmented History och Visir Uplandia
 
Doktorand Jhonny Thérus
Det vikingatida gravskicket och kristnandet i Uppland
 
Doktorand Andreas Hennius
Utmarksbruk under yngre järnåldern
 
FD Karin Ojala
Bronsålder i Uppland - lokala identiteter och interregionala kontakter
 
Doktorand Joakim Kjellberg
Social identitet och materiell kultur i det medeltida Uppsala

Anmälan om deltagande görs till Örjan Simonson, orjan.simonson(snabel-a)fauppsala.se, tel. 018-7272471 senast den 23 april.

Årsmötet 2018

Länsforskningsrådets årsmöte 2018 ägde rum den 20 mars på Upplandsmuseet.

Till ny ledamot av styrelsen valdes Maria Berggren, Kulturarvsavdelningen på Uppsala universitetsbibliotek. Hon ersätter Johan Sjöberg, Uppsala universitets arkiv.
 
Jonas Wikborg, arkeolog vi SAU (Societas Archeologica Upsaliensis) höll ett mycket spännande föredrag om de nyligen genomförda arkeologiska undersökningarna i Gamla Uppsala. Särskilt redogjorde han för resultat och teorier kring de två mystiska stolprader som upptäcktes vid utgrävningarna. Dessa daterar sig till tiden för Uppsala högar och den stora hallbyggnad, som funnits på en platå nära kyrkan, vilka alla härrör från 500-600 e.Kr. Den ena stolpraden har bestått av 148, ca 5 meter höga stolpar, som i medeltal stått med ett avstånd på ca 5 m.

Resultaten av utgrävningarna som gjordes inför byggandet av den nya järnvägen genom Gamla Uppsala kommer att publiceras i en omfångsrik populärvetenskaplig skrift i maj; artikeln om stolpraderna som skrivits av Jonas Wikborg kommer bara den att omfatta ca 100 sidor.

Till för bara några år sedan fanns inte några uppgifter om stolprader av det slag som upptäckts i Gamla Uppsala överhuvudtaget i Skandinavien, men därefter har man - förutom i Gamla Uppsala - även funnit liknande konstruktioner i Anundshögsområdet i Västerås, och troligen har enligt Wikborg stolprader även funnits utefter den kända processionsvägen i fornminesområdet Rösa ring i Upplands-Väsby.

Resultaten från grävningarna i Gamla Uppsala tyder på att stolpraderna haft en betydelse i den offentliga kulten (bloten), då slaktrester från bl.a. häst och nöt i form av huvuden och fötter verkar ha uppsatts på stolparna och så småningom fallit ned och då bl.a. hamnat i stolphålen, där de sedan blivit kvar efter att stolparna förmultnat (eller tagist bort). Vissa fynd av djurskelett i stolphålen liksom lerkärl med matrester verkar även visa att de offrats i samband med att stolparna restes, d.v.s. att de medvetet placerats i hålen.

Stolpradernas placering i förhållande till väderstrecken verkar också stå i samband med högtider utifrån en sol- och månkalender.

Detta är ett mycket kortfattat referat av Wikborgs föredrag, som kanske inte heller på alla punkter återger detta helt korrekt
I den mån detta korta referat ändå väckt en nyfikenhet hos läsaren rekommenderas varmt att införskaffa den populärvetenskapliga skriften som nämnts ovan.
 

Årsavgift 2018

Vi vill påminna om medlemsavgiften.
För enskild medlem betalas 150 kr, för föreningar 300 kr och för institutioner 700. Till bankgiro 792-3030.
Glöm inte att ange avsändare!

Deltagarna vid besöket i Morgongåva lyssnar intresserat till informationen om föremålsmagasinet.
 

2017
Genomförda aktiviteter


Seminariet Uppland i forskningen

Fredagen den 24 november 2017 anordnades för elfte gången ett seminarium med uppländsk forskning i fokus. Syftet med seminarierna är att visa på vad det pågår för forskning idag på både universitet och i hembygds- och släktforskarföreningar, ge möjlighet för forskare från olika institutioner och föreningar att få kontakt.
Seminariet bestod av följande föredrag:

 - Monika och Tomas Svenske, Hagby - Skräp eller Fynd. Om kyrkorglar i Uppland.
 - Barbro Bursell, Häggeby - Hundra år på Bodarna. Ett officersboställe i krig och fred.
 - Roland Johansson, Vänge - Kvarnbergs fajansfabrik.
 - Irene Matsson, Vende - Släktgården Svartbäcke från anno 1535.
 - Per Thunström, KSLA - Traktorernas intåg. Teknik, produktion och marknadsföring i Sverige under introduktionsperioden 1905-1930.
 - Andreas Hedberg, Uppsala - Det diktande bruket. Skönlitterära berättelser om vallonbruk i Uppland 1787-2012.
 
 


Medlemsträff
Onsdagen den 6 september kl 18-20


Vi träffade några forskare som arbetar med källmateriel från Uppland och som inlevelsefullt och engagerande berättade om forskning i stort och smått.

Alexander Engström, Adliga begravningar i Uppland på 1600-talet
Gudrun Andersson, Margareta Jöransdotter - barnamörderska
Rose-Marie Fiebranz, Vänge-Gustafsberg: Entreprenörer och arbetskraft vid en uppländsk fajansfabrik omkring 1765-1795
Jan Lindegren, Historieforskningen idag: Teman och trender

Lokal: 1-0062, Engelska parken, Thunbergsvägen 3A, Ingång C

Studiebesök på föremålsmagasinet i Morgongåva
Torsdagen den 6 april 2017 besökte Länsforskningsrådet Upplandsmuseets magasin i Morgongåva. Antikvarie Kerstin Åberg och avdelningschef Berit Schütz visade runt och berättade om samlingarna. Tyvärr var det få personer som hörsammat inbjudan, men de som deltog fick en mycket intressant och lärorik kväll.


 


Medlemsträff
Onsdagen den 8 februari 2017 kl. 17-19 genomfördes en träff på Ekonomisk-historiska institutionen med några forskare som arbetar med källmaterial från Uppland och som gärna pratar om forskning i stort och smått.

Deltagande forskare: 

Marja Erikson, Bönder och bouppteckningar i Torstuna härad under 1800-talet
 
Mats Morell, Ekonomisk historia och särskilt agrarhistoria
 
Göran Ulväng, Materiell kultur och förändring över tid genom bebyggelse, trädgårdar och möbler
 
Karin Ågren, Turism i Uppland – lokalhistoria i marknadsföring
 
Det bjöds även på kaffe/te och smörgås.


 


Årsmötet
Länsforskningsrådets årsmöte 2017 ägde rum den 22 mars på Upplandsmuseet.
Föredragshållare var professor Göran Rydén, Institutet för Bostadsforskning, föreläsning om Uppländskt bruksarbete under 1700-talet.
 

2016

Seminariet Uppland i forskningen
Fredagen den 25 november anordnades för tionde gången ett seminarium med uppländsk forskning i fokus
I anslutning till seminariet utdelades priset Årets uppländska bok/skrif
t.
 

Program
 
9.00 Samling Landsarkivet, von Kraemers allé 19 i Uppsala.
Välkomnande av ordförande Örjan Simonson.

9.05 Göran Ulväng, Uppland i forskningen 10 år.

9.15 Håkan Liby, Upplandsmuseet: Mat, kläder och festseder. Perspektiv på uppländsk kulturhistoria.

10.15 Kaffepaus

10.45 Peo Österholm och Ewa Wernlid, om boken Harpan och järnet. Järnbrukens musik under 500 år.

11.30 Herman Bengtsson, Upplandsmuseet, om Uppsala domkyrka i nio volymer. Om ett nyligen avslutat forskningsprojekt vid Upplandsmuseet.

12.15 Lunch

13.15 Hans Andersson, om boken Rimbo 100 år.

14.00 Andreas Hedberg, Uppsala universitet, Det diktade bruket. Skönlitterära berättelser om vallonbruk i Uppland 1787-2012.

14.45 Kaffepaus

15.15 Avslutande diskussion samt utvärdering och framtid.

15.45 Utdelandet av priset Årets uppländska bok.Fyriskällan som lokalhistorisk resurs
Fyriskällan är ett lokalhistoriskt centrum som drivs av Stadsbiblioteket, Stadsarkivet och folkrörelsearkivet.
Arrangemanget ägde rum den 23 september i samarbete med Länsforskningsrådet. Det informerades om vad arkiven kan erbjuda hembygdsforskaren.

Visning av domkyrkan
Den 26/4 kl. 16.30 hade rådet bjudit in till en visning av Uppsala domkyrka med utgångspunkt i de forskningsresultat som framkommit under arbetet med verket Uppsala domkyrka (i 8 band) i skriftserien Sveriges kyrkor.
Visningen som leddes av Herman Bengtsson, antikvarie vid Upplandsmuseet och docent i konstvetenskap, blev mycket uppskattad
.

Länsforskningsrådets årsmöte ägde rum den 16 mars i Upplandsmuséets hörsal.

Föredragshållare var Krister Östlund, fil.dr i latin och anställd på Carolina Rediviva, som höll ett mycket intressant och uppskattat föredrag om Uppsala universitets äldre avhandlingar på latin. Han inledde med en allmän bakgrund till den äldre akademiska avhandlingstraditionen för att sedan - både översiktligt och med väl valda exempel - berätta om Uppsala universitets avhandlingar under perioden 1602-1855 med särskilt folkus på topografiska avhandlingar med anknytning till landskapet Uppland. Dessa är ofta mer omfattande än icke topografiska äldre avhandlingar, som genomsnittligt bara omfattar 22 sidor. En uppgift som verkade särskilt överraskande var att avhandlingar så långt fram i tiden som ca 1830 nästan uteslutande skrevs på latin.

2015
Seminariet Uppland i forskningen


Fredagen den 13 november 2015 anordnades för nionde gången ett seminarium med uppländsk forskning i fokus. Seminariet arrangerades tillsammans med Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund. Seminariet kommer också fortsättningsvis att ske i samarbete med fornminnesföreningen.

Program

9.00 Samling Upplandsmuseet, Fyristorg 2, Uppsala. Välkomnande av Håkan Liby.

9.15 Giselher och Gunilla Naglitsch, om boken Steninge. Folk och miljöer.

10.00 Kaffepaus

10.30 Charlotte Borgerud, om sin masteruppsats Lika barn leka bäst? Professorerna vid Uppsala universitet och deras nätverksbyggande under sent 1600- och tidigt 1700-tal 

11.15 Jonas Pertoft, om boken Marielund. Sommardröm vid Uppsala.

12.00 Lunch

13.15 Jenny Grandin, om sin masteruppsats Soldater, giftermål och lokalsamhälle i det tidiga 1700-talets Sverige.

14.00 Rose-Marie Dietrichson, om sitt bokverk Hargs bruk – Berättelsen om Hargs bruk och dess ägare, del I, II och III.

14.45 Kaffepaus

15.15 Göran Ulväng, om hemsidan www.svenskaherrgardar.se med dess sökbara databas om herrgårdar i Sverige.

15.45 Avslutande diskussion samt utvärdering och framtid.

 
Länsforskningsrådets årsmöte
ägde rum den 24 mars i Hörsalen, Upplandsmuseet.

Föredragshållare var Mia Skott, doktorand i historia, som höll ett föredrag över ämnet Liv och arbete för kvinnliga konstnärliga hantverkare i Uppland under 1600- och 1700-talen.

Ett boklotteri anordnades.


2014
Seminariet Uppland i forskningen


Fredagen den 21 november anordnades för åttonde gången ett seminarium med uppländsk forskning i fokus. Där kunde man dels få kunskap om pågående forskning på både universitet och i hembygds- och släktforskarföreningar, dels få träffa forskare från olika institutioner och föreningar. Temat detta år var Genus, makt och egendom.

I anslutning till seminariet utdelades priset Årets uppländska bok, som tilldelades Magnus Alkarp föpr hans bok Påskkravallerna i Uppsala 1943.

Föreläsare på seminariet:

Mia Skott, Uppsala universitet. Genus, makt och egendom.
Manda Björling, Rasbo, om boken Strömsberg, historien om ett hus under 200
Pia Bengtsson, Upplandsmuseet, om boken Dräkt, makt och kön.
Dräktskick  och materiell kultur i Upplands senmedeltida kyrkmålningar.
Cristina Prytz, Uppsala universitet, om avhandlingen Familjen i kronans
tjänst. Donationspraxis, förhandling och statsformering under svenskt 1600-tal. 
Lennart Lenke, Bromma, om boken Gods och folk. Östra Ryds historia 1890-            1990.
Per Vikstrand, Institutet för språk och folkminnen, om boken Järnålderns  
bebyggelsenamn. Om bebyggelsenamnens uppkomst och ålder
i Mälarlandskapen.

Länsforskningsrådets 30-årsjubileum

Den 14 oktober 2014 firades Länsforskningsrådets 30-årsjubileum i Arkivecentrum. Författaren Carl-Göran Ekerwald höll ett uppskattat föredrag under rubriken Bildning och folkbildning. Tidigare styrelseledamöter mindes och reflekterade på temat Så tänkte vi och så blev det. Kvällen avslutades med middag.

Länsforskningsrådets årsmöte ägde rum den 31 mars 2014 i Hörsalen på Upplandsmuseet.             

Direkt efter årsmötet höll Pia Bengtsson Melin föredrag över ämnet                     
Dräkt, makt och kön. Dräktskick och materiell kultur i Upplands senmedeltida kyrkomålningar.
                                                                          
Mötet avslutades med boklotteri.

Länsforskningsrådet inbjöd till studiebesök på institutionen för kostvetenskap vid Uppsala universitet

Professor Christina Fjellström och prefekt Ylva Mattsson Sydner berättade om ämnet, institutionen och forskningen samt visade lokalerna.

Christina Fjellström och Håkan Liby kåserade om julbordets rötter, riter och rätter.

Ca 20 personer hade hörsammat inbjudan och deltog i den mycket trevliga visningen av lokalerna samt lyssnade på Håkan Libys mycket informativa föredrag om julbordets traditioner. Efter rundvandring och föredrag var det dags att sätta sig till bords där det serverades en klassisk jultallrik. med svagdricka eller julmust.
Den diskussion som följde om olika rätters vara eller inte vara på julbordet lärde oss att den halländska rätten långkål är något som mycket väl kan införlivas även på det uppländska julbordet.


Uppland i forskningen - en mötesplats för alla som forskar om Uppland

Sedan år 2007 anordnar Länsforskningsrådet för Uppsala län seminariet Uppland i forskningen. Syftet med seminariet är att knyta samman alla de som forskar om Uppland eller har intresse för uppländsk historia, det vill säga akademiska forskare, hembygds- och släktforskare samt personal från museer och myndigheter.

Seminariet hålls en gång årligen och besöks varje gång av omkring 50 forskare och andra intresserade. Mellan fyra och sex forskare berättar om sin upplandsforskning och efter varje föredrag ges tillfälle till frågor och diskussioner. Mellan föredragen har deltagarna möjlighet att umgås. I anslutning till föreläsningssalen finns alltid bokbord uppställda där föreningar och enskilda säljer uppländsk litteratur.

Ansvariga för seminariet, tillika kontaktpersoner är:

Göran Ulväng, hembygdsforskare/forskare Uppsala universitet, Goran.ulvang(snabel-a)ekhist.uu.se

Mia Skott, doktorand i historia, Uppsala universitet, Mia.skott(snabel-a)hist.uu.se

Marie Ulväng


Program Uppland i forskningen 2007-2013

 7/12 2007 på Upplandsmuseet


1.Henrik Ågren, Gävle högskola, om sin forskning om Släktskap, social rörlighet och kontaktnät under 1600-talet.

2.Ingvar Eriksson, Rasbo, om boken Frötuna gods i Rasbo.

3.Ingegerd Troedsson, Grillby, om Att göra en hembygdsbok – några erfarenheter.

4.Sigge Ramqvist, Upplandsmuseet, om sin forskning om Uppländska byar och gods under medeltiden.

5.Pia Melin, Stockholms universitet, om sin forskning, Albertus Pictor i ny belysning.

6.Göran Källgården, Sigtuna, om sin forskning om Trögds domböcker under 1800-talet.


28/11 2008 på Landsarkivet

7.Annika Larsson, Stockholms universitet, om sin forskning om Riksväg Fjädrundaland.  

8.Lars Erik Karlsson, Rasbo, om sin forskning Inventering av gårdar i Rasbo.

9.Örjan Simonsson, Södertörns högskola, om boken: Herraväldet i helgedomen. Uppsala domkyrkas förvaltning cirka 1530-1860.

10.Karl Johan Eklund, Uppsala, om boken Sjöö slott – tradition och manifestation.


27/11 2009 på Upplandsmuseet

11.Kenth Hansson, Heby, om boken Bakom minnenas grind i Skattmansö.

12.Sofia Holmlund, Uppsala universitet, om avhandlingen Jorden vi ärvde. Arvsöverlåtelser och familjestrategier på den uppländska landsbygden 1810-1930.

13.Ingegerd Troedsson, Grillby, om boken Striden i Gestilren 1210. Varför? Vad hände? Och sen då?

14.Fredrik Thisner, Försvarshögskolan, om avhandlingen Militärstatens arvegods: Officerstjänstens socialreproduktiva funktion i Sverige och Danmark c:a 1720-1800.

15.Anna Tandre, Sveriges Lantbruksuniversitet, om avhandlingen  Grönsöö park och trädgård 1820-1925.


20/11 2010 på Landsarkivet

16.Berndt Tallerud, Uppsala, om boken Kolera. En farsots grymma framfart i Uppsala och på den uppländska landsbygden.

17.Lotta Gustafsson, Kungliga tekniska högskolan, om avhandlingen Medeltidskyrkan i Uppland. Restaurering och rumslig förnyelse under 1900-tale.t

18.Karin Ågren, Uppsala universitet, om avhandlingen Köpmannen i Stockholm. Grosshandlares ekonomiska och sociala strategier under 1700-talet.

19.Jan Holmberg, Kungliga tekniska högskolan, om avhandlingen Orangerier. Orangerier vid vallonbruk i Uppland.

20.Olle Nilson, Heby, om boken Bläckhornets fånge.


18/11 2011 på Upplandsmuseet

21.Peter Johansson, Sveriges hembygdsförbund, Handfasta tips till hembygdsforskare som vill ge ut en bok.

22.Eva Emanuelsson, Boglösa, och Göran Källgården, Sigtuna om den historiska romanen Gustaf.

23.Göran Ulväng, Uppsala universitet, om Den glömda konsumtionen. Auktioner i Uppland under 1700- och 1800-talen.

24.Gunnar Larsson, Frösthult, om Marstallen - en ängsallmänning i Fjärdhundraland.

25.Göran Rydén, Uppsala universitet, om 1700-talets vallonbruk i ett globalt perspektiv.


16/11 2012 på Landsarkivet

26.Lena Beronius Jörpeland, Riksantikvarieämbetet:  Landskapande i Gamla Uppsala – om årets utgrävningar.

27.Johan Anund, Riksantikvarieämbetet, om boken Det medeltida Uppland

28.Kristina Berglund, Stockholm, om boken Soldattorp i Uppland

29.Olle  Nilson, Heby, om boken  Sala-Gävle tur och retur: Sala-Gysinge-Gävle järnväg, Enköping-Heby-Runhällens järnväg

30.Kerstin Lindberg, Torsvi, om boken Berättelser från Torsvi


15/11 2013 på Upplandsmuseet

31.Mia Skott, Uppsala universitet. Att förmedla historia.

32.Mats O Karlsson, Enköping, om boken En demokratisk samhällsbyggare under 150 år. Landstinget i Uppsala län.                   

33.Rolf Brunnberg, Hagby hembygdsförening, om boken Hagby socken under 1900-talet

34.Clas Tollin, Sveriges Lantbruksuniversitet, om boken Härnevi kyrka och socken

35.Annika Björklund, Riksarkivet, om sin avhandling Historical Urban Agriculture. Food Production and Access to Land in Swedish Towns before 1900.

36.Helena Harnesk, Uppsala, om sin bok Gusten Widerbäck – Uppsala och slättens målare

.