SEMINARIET UPPLAND I FORSKNINGEN

Uppland i forskningen – en mötesplats för alla som forskar om Uppland

Sedan 2006 anordnar Länsforskningsrådet tillsammans med Upplands Fornminnesförening och hembygdsförbund den årliga aktiviteten Seminariet Uppland i forskningen. Under en heldag får deltagarna lyssna till och träffa forskare från universitet, institutioner samt hembygds- och släktforskarföreningar. Gemensamt för föreläsarna är att de nyligen utkommit med böcker eller artiklar om Uppland. De senaste åren har vi till exempel tagit del av Dödsstraff och avrättningar i Sigtunatrakten under 1600-talet och Uppsala kommun som byggupphandlare 1875–1975, gjort en tidsresa längs Roslagsbanan, lärt oss om fönster och ljus i medeltida byggnader samt lyssnat till minnen från Uppsala sjuksköterskeutbildning på 1960-talet.

Vår förhoppning är att Seminariet Uppland i forskningen ska bidra med kunskaper om vad som pågår på forskningsfronten och förhoppningsvis också till att nya spännande forskningsprojekt skapas.
Seminariet äger rum i Uppsala i november. Information om aktuellt program och anmälan (max 60 deltagare) hittar du under På gång.

Upplands vapen, MS Palmsk. 274, s. 237, Uppsala universitetsbibliotek