Kontakt

Ordförande: Maria Berggren, Uppsala universitetsbibliotek, maria.berggren(snabel-a)ub.uu.se
Sekreterare: Bo Danielsson, Riksarkivet i Uppsala, bo.danielsson(snabel-a)riksarkivet.se
Kassör: Marie Ulväng, Institutionen för mediestudier, Stockholms universitet marie.ulvang(snabel-a)ims.su.se

Postadress: Länsforskningsrådet för Uppsala län, ref. Rikard Ek, c/o Uppsala kommun, Uppsala stadsarkiv 753 75 Uppsala

Organisationsuppgifter: 817602–9042

Bankgiro: 792–3030