Styrelse

I länsforskningsrådets styrelse ingår representanter för hembygdsrörelsen, länsstyrelsens kulturmiljöenhet, Upplandsmuseet, Uppsala universitet, Uppsala stadsarkiv, Institutet för språk och folkminnen (ISOF) och Landsarkivet.

Styrelsen består av:
Ordförande: Maria Berggren, Uppsala universitetsbibliotek
Vice ordförande: Torun Zachrisson, Upplandsmuseet
Sekreterare: Bo Danielsson, Riksarkivet Uppsala
Kassör: Marie Ulväng, Institutionen för mediestudier, Stockholms universitet 

Övriga ledamöter:
Ulf Fransson, Länsstyrelsen i Uppsala län
Josefin Devine, Institutet för språk och folkminnen
Rikard Ek, Uppsala stadsarkiv

Ersättare:
Marie Andersson, Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund
Eva Wrede, enskild medlem, hembygdsrörelsen
Örjan Simonson, Folkrörelsearkivet för Uppsala län