Tidigare pristagare

2020

Priset tilldelades Lars Lambert, Uppsala kring 1900: Staden och människorna i Alfred Dahlgrens bilder

Övriga nominerade:
Ingrid Pärletun, Lydia Wahlström, Historiska media
Kersti Kollberg och Björn Ullhagen, Jernets fångar
Kersti Kollberg och Björn Ullhagen, Söderfors
Kristina Ekero Eriksson, Gamla Uppsala
[Uppsalakvinnor berättar om] Frimodiga kvinnor fångade i tiden, utgiven av Uppsala
kvinnohistoriska förening
Carina Burman m.fl. , Tillsammans: Sällskapet Concordia i Uppsala 100 år
 

2018

Priset tilldelades Barbro Björnemalm, Sparade ögonblick

Övriga nominerade:
Kersti Kollberg och Björn Ullhagen, Strömsbergs bruk: mitt i tiden
Elsie Johansson, Riktiga Elsie 
Lars Lambert och Helena Harnesk, Alla tiders Uppsala 
Ing-Marie Elg, Pionjärer inom Uppsala renhållning

2016

Priset tilldelades Claes Melin, Nykterist med sinne för brännvin
 

2014

Priset tilldelades Magnus Alkarp, Fyra dagar i april: Påskkravallerna i Uppsala 1943

Övriga nominerade:
Eva Emanuelsson och Göran Källgården, Andra boken om Gustaf 
Göran Ulväng, Sofia Murhem och Kristina Lilja, Den glömda konsumtionen: Auktionshandel i Sverige  under 1700- och 1800-talen 
Gösta Heljefors, Boken om Ulva: 700 års kvarn- och industrihistoria 

2013

Priset tilldelades Johan Anund och Linda Qviström, Det medeltida Uppland. En arkeologisk guidebok 

Övriga nominerade:
Helena Harnesk och Christer Hansson, Gusten Widerbäck. Uppsalas och slättens  målare 
Hagby socken under 1900-talet,  utgiven av Hagby hembygdsförening
Pia Bengtsson, Dräkt, makt, kön. Dräktskick och materiell kultur i Upplands senmedeltida kyrkmålningar 
Gunnel Furuland m. fl., Flerstämmigt. Inspiration och kulturbärare inom den uppländska folkbildningen 
Mats O. Karlsson, En demokratisk samhällsbyggare under 150 år. Landstinget i Uppsala län
Rose Marie Dietrichson, Hargs bruk. Berättelser om Hargs bruk och dess ägare. Del 1. 1600- och 1700-tal 

2012

Priset tilldelades Lars Lambert, 1800-talets Uppsala i Ostis bilder.

2011

Priset tilldelades Lena Jonsell, Upplands flora 

2010

Priset tilldelades Ingegerd Troedsson och Sven Sandblom (red.), Striden i Gestilren 1210: varför? vad hände? och sen då?