Som medlem får du delta i Länsforskningsrådets aktiviteter och möjlighet att påverka rådets verksamhet.

Medlemskap är öppet för enskilda personer, föreningar, myndigheter och institutioner. Länsforskningsrådet har alltså både enskilda och institutionella medlemmar.
För enskild medlem är årsavgiften 150 kr.
För förening är årsavgiften 300 kr och för myndigheter och institutioner 700 kr.
Medlemsavgiften inbetalas på Länsforskningsrådets bankgiro 792-3030.
Glöm inte att ange avsändare!

För medlemskap kontakta Länsforskningsrådets kassör:
Marie Ulväng (se kontaktuppgifter under styrelse).


Länforskningsrådets postadress:

Länsforskningsrådet för Uppsala län
c/o Uppsala kommun, Stadsarkivet
753 75 Uppsala