Sjööboken

Länsforskningsrådet har utgivit:

Sjöö slott: tradition och manifestation

(red. Karl Johan Eklund, Hans Norman, Göran Ulväng; huvudfotograf Bo Gyllander)

Utg. 2008 av Länsforskningsrådet för Uppsala län och Hallgren & Björklund Förlag AB.

ISBN: 978-91-86041-01-4

Boken om 170 sidor är rikt illusterad och presenterar en av de viktigaste anläggningarna från svensk stormaktstid, Sjöö slott vid Mälaren i Holms socken, Uppland.

Pris: 100 kr (+ frakt)

Boken kan även avhämtas på Arkivcentrum i Uppsala.
Vid intresse kontakta Bo Danielsson (se Kontakt)!