PÅ GÅNG

Kommande aktiviteter

Länsforskningsrådet planerar att som vanlig genomföra ett antal aktiviteter under året. Information om detta kommer att publiceras så fort planeringen är klar.

Runsten U 729 Ågersta, Löts socken, Uppland, fotograf Oscar Juel (fotografi i Otto von Friesens efterlämnade papper, Uppsala universitetsbibliotek)