PÅ GÅNG

Seminariet Uppland i forskningen den 24 november

Seminariet Uppland i forskningen äger rum på Uppsala arkivcentrum den 24 november. Inbjudan med program och information om deltagande finns i PDF nedan.

Program:

Zoomlänk för Uppland i forskningern: https://uu-se.zoom.us/j/63335986862?from=addon

Runsten U 729 Ågersta, Löts socken, Uppland, fotograf Oscar Juel (fotografi i Otto von Friesens efterlämnade papper, Uppsala universitetsbibliotek)