PÅ GÅNG

Evolutionsmuseet den 27 september

Den 27 september besöker Länsforskningsrådet Evolutionsmuseet. Program och information om anmälan finns i PDF här nedan.

Runsten U 729 Ågersta, Löts socken, Uppland, fotograf Oscar Juel (fotografi i Otto von Friesens efterlämnade papper, Uppsala universitetsbibliotek)