PÅ GÅNG

Besök på Uppsala universitetsbibliotek

Tid: 22 mars 2023, klockan 17.00
Plats: Universitetsbiblioteket, Dag Hammarskjölds väg 1, Tidskriftsläsesalen, plan 6, eller samling i entréhallen för dem som vill 16.50.
Program och anmälan, se PDF:

Årsmöte

Tid: 20 april 2023, klockan 18 (för mer tider, se kallelsen)
Plats: Uppsala arkivcentrum, Dag Hammarskjölds väg 19, plan 3

Utflykt till Utöhus och Bond-Arnö

Tid: söndagen den 7 maj.
Mer information kommer inom kort.

Runsten U 729 Ågersta, Löts socken, Uppland, fotograf Oscar Juel (fotografi i Otto von Friesens efterlämnade papper, Uppsala universitetsbibliotek)